In de media: chatbot Charlotte op nieuwejournalistiek.nl

 In Robotjournalistiek

Charlotte is chatbot. Als je iets antwoordt dat niet in haar straatje past, dan loopt het gesprek al snel in de soep. Ze is dan ook slechts een prototype voor onderzoeksdoeleinden en maakt deel uit van het project Automatische Nieuwsredactie van het Fontys Future Media Lab. Amanda Verdonk van NieuweJournalistiek.nl interviewde ons onderzoeksteam-lid Hanna Zoon over Charlotte en over andere prototypen van journalistieke tools die in dit vierjarig onderzoek worden ontwikkeld. Lees het interview hier.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search