Arjen Lubach over synoniemen in de sport

 In Robotjournalistiek
Lubach: synoniemen in de sport

In het onderzoek Automatische Nieuwsredactie richten teams van onderzoekers zich de komende tijd op sportverslaggeving. Zo wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een tool die automatisch voetbalverslagen genereert op basis van wedstrijddata. Een vernieuwde versie van GoalGetter vormt de basis voor de doorontwikkeling naar live-blogging tijdens voetbalwedstrijden. Ons team van onderzoekers aan de Universiteit van Tilburg ontwikkelt momenteel de techniek voor het nieuwe prototype. Een tweede team van Fontys-onderzoekers buigt zich samen met hen over de functionaliteit en het bijbehorende interface-ontwerp. Het doel is om redacties tools te kunnen bieden die hen ondersteunen in hun werk. Vandaar dat er wordt samengewerkt met redacties van Nederlandse nieuwsbedrijven.

Om systemen te leren welk taalgebruik passend is bij het schrijven van voetbalverslagen worden grote hoeveelheden berichten geanalyseerd. Door de mens geschreven verslagen voeden een systeem bij het ontwikkelen van een structuur, zinsconstructies en het gebruik van synoniemen.

Dat sportverslaggevers creatief zijn in het gebruik van synoniemen laat comedian en TV-presentator Arjen Lubach (Zondag met Lubach) zien in onderstaand filmpje. De komende tijd gaan we zien hoe robotjournalistieke tools hier mee om kunnen gaan…

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search