Onderzoek Automatische Nieuwsredactie

Hoe kunnen bewezen en nieuw te ontwikkelen technieken uit het domein van Natural Language Processing een bijdrage leveren aan de automatisering van een nieuwsredactie en het journalistieke product?

Oftewel: hoe kan automatische taalgeneratie journalisten helpen snel en doelgericht korte verslagen te genereren waardoor zij eerder hun handen vrij hebben om aan diepgaander werk toe te komen?

Vanuit deze vraag werken onderzoekers samen mét journalisten aan hulpmiddelen vóór journalisten. De onderzoekers zijn enerzijds afkomstig van de Fontysinstituten Journalistiek, Communicatie, ICT en Economie en anderzijds van het Departement Communicatie en Cognitie dat deel uitmaakt van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences van Tilburg University. Zakelijke partners zijn De Persgroep, de VVOJ en NDP|Nieuwsmedia.

‘Automatische nieuwsredactie’ is een RAAK-PRO-project en wordt financieel mogelijk gemaakt doorNationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

PASS: op dit moment testen wij PASS op de redactie van het AD. PASS genereert korte voetbalverslagen uit data. De applicatie is inhoudelijk ontwikkeld door een neerlandicus van Tilburg University. Fontysonderzoekers maken de vertaalslag van academisch, theoretisch onderzoek naar de praktijk: een designer ontwierp het dashboard in nauw overleg met journalisten die de applicatie gebruiken kunnen. Om PASS zo goed mogelijk te laten aansluiten bij journalistieke eisen en wensen onderzocht een communicatiekundige de houding van journalisten jegens nieuwe applicaties op de redactie. Tegelijkertijd onderzochten neerlandici, een communicatiekundige en een psycholoog het vertrouwen dat het lezerspubliek heeft in automatische gegenereerde berichten. Een journalist garandeert dat opleidingen journalistiek op de hoogte zijn van de nieuwste technologische ontwikkelingen op de redactionele werkvloer.

Al deze deelonderzoeken dragen bij aan een systeem dat automatisch verslagen genereert die altijd zijn opgebouwd uit goed leesbare zinnen. Ieder verslag is anders dan het vorige: van één wedstrijd kunnen verschillende verslagen gegenereerd worden. Het is zelfs mogelijk kleuring aan te brengen in het verslag: een verslag kan geschreven zijn vanuit de belevenis of voor de supporters van het ene team of juist van het andere team. Zo helpt PASS de journalist in kortere tijd over meer wedstrijden te schrijven én tijd over te houden voor achtergrondverslagen, diepte-interviews en bredere analyses.

Meer informatie: projectleider Jorge Alves Lino

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search