Historeality

De geschiedenis van een mens vormt zijn karakter. Als kind leer je lopen met vallen en opstaan. Na een tijdje val je niet meer.Wat zou er gebeuren als we alles wat we leren zouden vergeten? Dan komen we geen stap verder.

Bij de eindpresentatie krijgen mensen een ervaring om niet te vergeten. Hier gaat het uiteindelijk om. Het doorgeven van verhalen zodat we in de toekomst niet dezelfde fouten maken.

De geschiedenis is de toekomst.

Rick van Vroenhoven – Ruud Hermans – Mike Buijtels – Peggy Havermans – Justin Brants

Most Recent Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search