TD-20160121-FutureMediaLab-232-8085
Split second

Split second

Split-Second kijkt naar het gedrag van hufters tegenover specialisten c.q. hulpverleners in onze maatschappij. In een belevings-simulatie reflecteren we dit gedrag op onze bezoekers.

Met Split-Second worden mensen bewust gemaakt van het feit dat hulpverleners dagelijks voor moeilijke keuzes staan. Deze keuzes moeten vaak in een split-second worden genomen.

Zoals uit interviews met diverse specialisten naar voren komt, worden beslissingen altijd in overleg met de hulpvrager genomen en zijn die beslissingen afhankelijk van meerdere factoren. Wanneer er een ingrijpende situatie dreigt, moet er adequaat gereageerd worden (volgens het protocol) waarna er ondersteuning komt vanuit de organisatie.

Maar elke keuze kan weerstand oproepen. Via de media zien we slechts een klein deel van het verhaal. Toch heeft iedereen hier een, niet altijd correcte, eigen mening over. De media zijn van grote invloed op reacties. Op de website Split-Sec.nl ziet u hier uitgesproken voorbeelden hiervan.

Paul van Dun – ICT & Media Design

Lars der Kinderen – ICT & Media Design

Geert Molenaar – ICT & Media Design

Robert van de Ven – SPECO

Most Recent Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search