[column col=”3/4″]

<for English, scroll down>

Fontys krijgt zeven ton voor onderzoek naar robotjournalistiek

Het interdisciplinaire Fontys Lectoraat Media (Journalistiek, Economie, ICT, Communicatie, Kunsten) ontvangt financiële ondersteuning vanuit het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA voor de ontwikkeling van een geautomatiseerde nieuwsredactie.

In nauwe samenwerking met Tilburg University ontwikkelt het lectoraat onder meer tools die het mogelijk maken om automatisch nieuwsverhalen te vertellen. Het onderzoek wordt binnen een consortium ondersteund door NDP Nieuwsmedia, de branche organisatie voor nieuwsmedia waar onder meer De Persgroep, RTL en ANP bij aangesloten zijn. Een gedeelte van het onderzoek heeft plaats bij de Telegraaf Media Groep. De Vereniging Voor Onderzoeksjournalisten (VVOJ) is betrokken bij de kennisdeling vanuit het project. De onderzoekers maken gebruik van open source codering, waardoor de kennis open beschikbaar wordt gesteld.

Het onderzoek richt zich enerzijds op de ontwikkeling van algoritmes (‘robots’) die automatisch teksten produceren en anderzijds op de impact van deze technologische ontwikkelingen op het nieuwsveld. De impact wordt onderzocht uit zowel het perspectief van de journalist als nieuwsconsument. Binnen het onderzoek worden twee prototypes van een automatisch redactiesysteem gebouwd. Het vierjarige onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek naar de automatisering van nieuwsproductie van het lectoraat. Hierbij werd met ondersteuning vanuit het Stimuleringsfonds van de Journalistiek onder meer geëxperimenteerd met het automatisch vertellen van verhalen met sensoren.

Het onderzoek komt voort uit de vakgebieden Media Studies, Media Design en ‘Natural Language Processing’ – het automatische genereren van taal. De toepassingen uit dit laatste vakgebied in het journalistieke veld nemen een vlucht in Amerika. In het werkveld staat deze ontwikkeling bekend als Automated Journalism of ‘robotjournalistiek’. Binnen Nederland en specifiek voor de Nederlandse taal zijn de ontwikkelingen op dit gebied echter nog zeer beperkt.

Onderzoeksleider Hille van der Kaa (Fontys) is er van overtuigd dat het project een positieve bijdrage levert aan het journalistieke veld. “Ik geloof sterk dat we met nieuwe technologieën een nieuw soort journalistieke verhalen kunnen maken.” Volgens haar is het belangrijk dat journalistieke mediabedrijven deze technieken omarmen. “Journalisten zien deze ontwikkelingen vaak een beetje als een ver-van-mijn-bed-show. Maar dergelijke technologie komt het journalistieke werkveld binnen. En sneller dan verwacht.”

SIA ondersteunt het onderzoeksproject vanuit RAAK-PRO met zeven ton.

——–

Fontys Future Media Lab receives grant for research on robot journalism

The professorship of Media at Fontys University of Applied Sciences has announced that it will receive a 700.000 euro grant, an initiative funded by SIA. This will kick off a four-year research plan to develop a fully automated newsroom.

Hille van der Kaa, associate professor at Fontys Journalism, ICT, Economics, Arts and Communication, will pursue a research project on automated news stories and the impact of technology on storytelling.

This grant funds the development of tools that automatically simplify, analyze and produce texts. A sensor journalism project is part of the research. In addition to the development of the tools Van der Kaa and her research group will examine the implications of these new technologies for the future field of journalism and education. This research is supported by Dutch news companies. The professorship will work in close collaboration with Tilburg University.

This four-year research project is a follow-up study of a one-year research on developing journalistic algorithms.

Please contact h.vanderkaa@fontys.nl for more information on this project.

[/column]
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search