Onderzoek

Onderzoek Automatische Nieuwsredactie

[English below]

Het interdisciplinaire Fontys Lectoraat Media (Journalistiek, Economie, ICT, Communicatie, Kunsten) ontvangt financiële ondersteuning vanuit het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA voor de ontwikkeling van een geautomatiseerde nieuwsredactie.

Het onderzoek richt zich enerzijds op de ontwikkeling van algoritmes (‘robots’) die automatisch teksten produceren en anderzijds op de impact van deze technologische ontwikkelingen op het nieuwsveld. De impact wordt onderzocht uit zowel het perspectief van de journalist als nieuwsconsument. Binnen het onderzoek worden twee prototypes van een automatisch redactiesysteem gebouwd. Het vierjarige onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek naar de automatisering van nieuwsproductie van het lectoraat. Hierbij werd met ondersteuning vanuit het Stimuleringsfonds van de Journalistiek onder meer geëxperimenteerd met het automatisch vertellen van verhalen met sensoren. Lees meer

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search